Bizi Takip Edin..

Dış Ticarette Teslim Şekilleri...

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

Dış Ticarette Teslim Şekilleri

FOB teslim şekli nedir ve özellikleri nelerdir?

Malların gemi küpeştesini aşana kadarki oluşabilecek  masraf ve zararlar satıcıya ait olan teslim seklidir. Sadece deniz yolunda kullanılan bir tesliö şeklidir.

 

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları hazırlar.
 • Gümrüklemeyi yaptırır.
 • Malları gemiye yükletir.

 

Alıcının Sorumlulukları

 • Malları gemı küpeştesinde teslim alır.
 • Ana taşımayı yaptırır.
 • Navlun masraflarını öder.
 • İthalat gümrük işlerini yaptırır.
 • Malları fabrikasına taşıtır.

  

 

CFR teslim şekli nedir ve özellikleri nelerdir?

 

Sadece deniz yolunda kullanılır. Teslim yeri ihracatçının ülkesidir. Teslim noktası gemi küpeştesidir.

 Satıcının Sorumlulukları

 • Malları hazırlar.
 • Gümrüklemeyi yaptırır.
 • Malları gemiye yükletir.
 • Navlun bedelini öder.

 

Alıcının Sorumlulukları

 • Malları gemı küpeştesinde teslim alır.
 • Navlun masraflarını satıcı öder.
 • İthalat gümrük işlerini yaptırır.
 • Malları fabrikasına taşıtır.

 

+ Satıcının masrafları açısından CFR = FOB + Navlun

+ Satıcının sorumlulukları açısından CFR = FOB


 

CIF  teslim şekli nedir ve özellikleri nelerdir?

 

 

CIF = Cost, Insurance and Freight = Mal Bedeli, Sigorta ve Navlun

Sadece deniz yolunda kullanılır.  Mal fiyatının üzerine sigorta ve navlun giderlerinin de eklendiği bir alım-satım şeklidir.  Satıcı sigorta ve navlun maliyetlerine ödemek zorundadır. Ayrıca satıcı, malı Alıcının istediği yere kadar götürmekle sorumludur.

 

Satıcının Sorumlulukları

 • Malları hazırlar.
 • Gümrüklemeyi yaptırır.
 • Malları gemiye yükletir.
 • Navlun bedelini öder.
 • Sigorta masrafını öder.

 

Alıcının Sorumlulukları

 • Malları gemı küpeştesinde teslim alır.
 • İthalat gümrük işlerini yaptırır.

 

Satıcının sigorta sorumlulukları

 • Dar kapsamlı sigorta yaptıtır.

 

Alıcının sigorta sorumlulukları

 • Geniş kapsamlı sigorta isterse aradaki farkı öder.
 • Taşıma sırasında oluşabilecek risler.

+ Satıcının masrafları açısından CIF = FOB + Navlun + Sigorta

+ Satıcının sorumlulukları açısından CIF = FOB

Çizgi Web Tasarım